Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform - - - Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

 

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform Szervei

A Kormányzó Testület

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform vezető szerve a Kormányzó Testület. Elfogadja a Stratégiai Kutatási Tervet és a Megvalósítási Tervet, továbbá iránymutatást ad arra, hogyan lehet a terveket ténylegesen megvalósítani.

A Kormányzó Testület feladatai:
- a FAE-TP stratégiájának és alapvető dokumentumainak elfogadása
- iránymutatás a Végrehajtó Bizottság számára
- a Végrehajtó Bizottság munkájának ellenőrzése
- a Végrehajtó Bizottság és a Tükör Csoport javaslatainak megtárgyalása
- döntéshozatal más szervezetekkel való kapcsolat elvi kérdéseiről
- az Alapszabály szerinti döntések meghozatala.

A Kormányzó Testületbe a FAE-TP minden résztvevője az Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidőben egy-egy tagot írásban kijelöl. A résztvevőt képviselő tag személyét a résztvevő minden korlátozás nélkül megváltoztathatja.

A Kormányzó Testület rendszeresen, legalább félévenként ülésezik.

A Kormányzó Testület évente választja meg elnökét. Az elnök feladata a Kormányzó Testület tevékenységének koordinálása, az ülések levezetése és a Kormányzó Testület képviselete a Végrehajtó Bizottságban.

A Kormányzó Testület döntéseit egyhangú szavazással hozza.

A Kormányzó Testületnek mindenképpen egyezségre kell jutnia minden felmerülő kérdésben.

A Kormányzó Testület tagjai:

BME NTI Dr. Aszódi Attila, igazgató
ETV-ERŐTERV ZRt. Dénes József, elnök-vezérigazgató
MTA Lovas Rezső akadémikus
MTA EK Dr. Gadó János, főigazgató
MVM Zrt. Paksi Atomerőmű Zrt. képviseli
ERBE Vavrik Antal, vezérigazgató
NUBIKI Holló Előd, igazgató
OAH Dr. Rónaky József, főigazgató
Paksi Atomerőmű Zrt. Dr. Elter József, nukleáris főosztályvezető
RHK Dr. Hegyháti József
SOM Ördögh Miklós, igazgató

A Végrehajtó Bizottság

A Végrehajtó Bizottság vezeti a Technológia Platform napi munkáját, koordinálja a munkacsoportok és projektek munkáját és folyamatos kapcsolatot tart fenn a megfelelő európai szervezetekkel.

A Végrehajtó Bizottság konkrét feladatait a Kormányzó Testület határozza meg.

A Végrehajtó Bizottság a Kormányzó Testület minden ülésén beszámol tevékenységéről.

A Végrehajtó Bizottság a tagok képviselőiből álló Szakértői Csoportokat bízhat meg konkrét feladatokkal.

A Végrehajtó Bizottság határozza meg a Technológiai Platform éves munkatervét, a rendezvények programját és a kiadványok tartalmát.

A Végrehajtó Bizottságba a FAE-TP minden résztvevője az Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidőben egy-egy tagot írásban kijelölhet. Azon tagoknak a számára, amelyeknek feladata a kutatás-fejlesztési szervezeteken kívüli érdekek érvényesítése vagy a kutatás-fejlesztéssel szembeni elvárások megfogalmazása, a Végrehajtó Bizottság munkájában való részvétel opcionális. A résztvevőt képviselő tag személyét a résztvevő minden korlátozás nélkül megváltoztathatja.

A Végrehajtó Bizottság évente választja meg elnökét. Az elnök feladata a Végrehajtó Bizottság tevékenységének koordinálása, az ülések levezetése és a Végrehajtó Bizottság képviselete a Kormányzó Testületben.

A Végrehajtó Bizottság döntéseit egyhangú szavazással hozza. Vitás esetekben a döntés joga a Kormányzó Testületé.

Ha a Végrehajtó Bizottság hosszas vita után sem tud valamely kérdésben egységes álláspontra jutni, akkor az ügyet döntésre a Kormányzó Testület elé terjeszti.

A Végrehajtó Bizottság (és/vagy a Tükör Csoport) tagjai:

BME NTI Sziebert Máté, adjunktus
ETV-ERŐTERV ZRt. Kovács Kálmán, Erőmű Profitcenter vezető
MTA Lovas Rezső akadémikus
MTA EK Végh János, laboratórium-vezető
MVM Zrt. Paksi Atomerőmű Zrt. képviseli
ERBE Kovács Gábor, osztályvezető
NUBIKI Bareith Attila, Kockázatelemzési Divízió vezető
OAH Dr. Lux Iván, főigazgató-helyettes
Paksi Atomerőmű Zrt. Dr. Nemes Imre, reaktorfizikai osztályvezető
RHK Nős Bálint
SOM Tóth Károly, szakági referens

A Tükör Csoport

A Tükör Csoportban foglalnak helyet azon tagoknak a Kormányzó Testületbe delegált képviselői, amelyeknek a feladata a kutatás-fejlesztés szervezeteken kívüli érdekek érvényesítése, a kutatás-fejlesztéssel szembeni elvárások megfogalmazása.

A Tükör Csoport a Kormányzó Testület számára ajánlásokat tesz azzal a céllal, hogy a Platform munkája feleljen meg a hazai és a nemzetközi elvárásoknak.

A Tükör Csoport ügyrendjét saját maga határozza meg.

Szakértői Csoportok

A Végrehajtó Bizottság különböző feladatok ellátásával Szakértői Csoportokat bízhat meg. A Szakértői Csoportok a Végrehajtó Bizottság kívánságának megfelelő határidőkkel számolnak be tevékenységükről a Végrehajtó Bizottságnak.

A Szakértői Csoportok tagjait és vezetőjét a Végrehajtó Bizottság személyenként kéri fel. A Szakértői Csoportokban a tagok munkatársai dolgozhatnak.