Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform - - - Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

 

A Végrehajtó Bizottság különböző feladatok ellátásával Szakértői Csoportokat bízhat meg. A Szakértői Csoportok tagjait és vezetőjét a Végrehajtó Bizottság személyenként kéri fel. A Szakértői Csoportokban a tagok munkatársai dolgozhatnak.

A Szakértői Csoport vezetője Horváth Ákos.

A Szakértői Csoport tagjai a Magyar Nukleáris Kutatás-Fejlesztési Program fő feladatai szerinti munkacsoportokban dolgoznak.

Az egyes részterületek koordinátorai dőlt betűvel szedve szerepelnek a listán.

1. Reaktoranyagok kutatása

Horváth Ákos, MTA EK
Hózer Zoltán, MTA EK
Kiss Attila, BME NTI
Nagy László, PA Zrt.


2. Multiphysics szimuláció és modellezés

Ézsöl György, MTA EK
Házi Gábor, MTA EK
Karsa Zoltán, NUBIKI
Keresztúri András, MTA EK
Kópházi József, BME NTI
Kulacsy Katalin, MTA EK
Mikó Sándor, SOM System
Nagy László, PA Zrt.
Téchy Zsolt, NUBIKI
Tóth Károly, SOM System
Tóth Sándor, BME NTI


3. Kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének K+F feladatai, újgenerációs atomerőművek kutatása

Fehér Sándor, BME NTI
Horváth L. Gábor, NUBIKI
Hózer Zoltán, MTA EK
Keresztúri András, MTA EK
Nagy László, PA Zrt.
Ördögh Miklós, SOM System
Szieberth Máté, BME NTI


4. Hazai nukleáris kutatási infrastruktúrák fejlesztése, ALLEGRO fejlesztés

Czifrus Szabolcs, BME NTI
Gaál Tibor, ETV-ERŐTERV
Horváth Ákos, MTA EK
Nagy László, PA Zrt.


5. A nukleáris kutatóintézetek és oktatóhelyek kapcsolatainak fejlesztése

Házi Gábor, MTA EK
Lajtha Gábor, NUBIKI
Nagy László, PA Zrt.
Sükösd Csaba, BME NTI


6. A lakosság tájékoztatása a kutatási eredményekről, az atomenergia használatának előnyeiről és hátrányairól

Boros Ildikó, BME NTI
Nagy László, PA Zrt.
Pázmándi Tamás, MTA EK