Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform - - - Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

 

Login:

Jelszó:


Megalakult a Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform

Hasonlóan az európai kezdeményezéshez, a kutatások összehangolására és szervezésére Magyarországon is létrejött a Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform (FAE-TP).

A platform célja a magyarországi nukleáris kutatások összehangolása, figyelembe véve a meglévő atomerőművi blokkok és az épülő blokkok igényeit csakúgy mint a távlatilag fontos negyedik generációs erőművek fejlesztését és a fűtőanyag ciklus problémáit. 2010 első felében kidolgozták a hazai nukleáris kutatások jövőképét, amelyet az OAH Tudományos Tanácsa jóváhagyott.

A FAE-TP nem jogi személy. A FAE-TP gazdasági tevékenységet nem végez, tevékenysége után bevételt nem szerez, pénzügyi kihatással járó kötelezettséget nem vállal. A FAE-TP-ben való részvétellel összefüggésben, a tagnál felmerülő költségeket a tagok, mint önálló jogi személyek, saját szervezetükben viselik. A tagok a FAE-TP működéséhez elengedhetetlen költségekhez – megállapodásuk szerinti mértékben – ezen túlmenően is hozzájárulhatnak.

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platformot létrehozó szervezetek

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,
az ETV-ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.,
a Magyar Tudományos Akadémia,
a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet (jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont),
a Magyar Villamos Művek Zrt.,
az MVM ERBE Zrt.,
a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.,
az Országos Atomenergia Hivatal,
a Paksi Atomerőmű Zrt.,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és
a SOM System Mérnöki Iroda Kft.

A FAE-TP megfelelő kapcsolatokat alakít ki az európai Sustainable Nuclear Energy Technology Platformmal és más európai szervezetekkel, különösen a más európai országokban működő azonos tematikájú Technológiai Platformokkal.

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform működését szabályozó legfontosabb dokumentumok

A Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform Stratégia Kutatási Terve

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program